Ateş Feşan Ne Demek?(Çözülmüş)

Zer Feşan ne demek?

(ﺯﺭﺍﻓﺸﺎﻥ) i. (Fars. zer “altın” ve efşān “saçan” ile zer -efşān) hat. Altın serpme şeklinde yapılan süsleme: Zerefşan, tezhip yerine zer mürekkebin fırçayla kâğıda serpilmesidir ki kuruduğunda altın küçük damlalar hâlinde görünür (Çiçek Derman).

Fesan ne demek?

(ﻓﺴﺎﻥ) i. (Fars. fesān) Bileği taşı: Şemşîr-i cefâ vü hançer-i bîdâda / Oldu dil-i sahtı sanki bir seng-i fesan (Azmîzâde Hâletî). Pâre-i elmâstır seng-i fesânı neyler ol / Çarha çekme bir dahi şemşîr-i vâlâ-gevheri (Nef’î’den).

Feşan ne demek Osmanlıca?

etek silken, vazgeçen, [kelime ” feşân ” şeklinde de kullanılır. (f.b.s.) kan saçıcı, kan saçan, serpen, (bkz: hûn- feşân ).

Ifşan ne demek?

Gizli olan, gizli tutulan bir şeyi açığa çıkarmak, ilan etmek, meydana çıkarmak anlamlarına gelen bir kelimedir. Bu kelime dilimize Arapça “açığa çıkarma, yayılma” anlamına gelen “faş” kelimesinden gelmiştir. Çoğunlukla “etmek” veya “olmak” fiili ile birlikte kullanılır.

Seyyale ne anlama gelir?

SEYYÂLE. 1. Hava, su gibi seyyal, akıcı olan şey, akıcı madde.

Ifa eden nedir?

İfa etmenin kelime anlamı; borç ödemek, herhangi bir görevi yerine getirmek, emir ve buyruk yapmak olarak ifade edilir. İfa Etmek Nedir TDK: İfa etmek sözünün TDK anlamı da yapmak, yerine getirmek ve ödemek olarak belirtilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *