Ateş Harlamak Ne Demek?(Doğru cevap)

Ateşin harı ne demek?

Ateşi Harlamak Ne Anlama Gelir? Ateşi harlamak, daha güçlü hale getirmek için ateşin üzerine kağıt vb. şeyler atmak anlamına gelir. Mecazi olarak harlamak ise öfkelenmek demektir.

Alevi Harlamak ne demek?

Alevi Harlamak ne demek? 1. Alev alıp yanmaya başlamak: O kadar kuruydu ki Mavro tuttuğu çırayı biraz yaklaştırsa harlayacaktı (Kemal Tâhir).

Ateşe ne demek TDK?

“(I)” Öfke, hırs, hınç. (II) Coşkunluk. (III) Tehlike, felaket.

Har Kürtçe ne demek?

Har, Türkçede “düşüncesizce ve hesapsızca harcamak, bol bol harcayıp tüketmek”, Kürtçede ise “azgınlık” anlamında kullanılıyor.

Harda ne demek Osmanlıca?

Karanlık, zulmet. Bir şeyi saklamak, gizlemek.

Harlandırmak ne demek?

ateşi güçlendirmek, yakacak ekleyerek veya üfleme/havalandırma yoluyla körüklemek. harı daha harlı hale getirmek.

Ahuzar ne anlama gelir?

Ahuzar, ah çekmek, ağlamak, sızlanmak gibi anlamlara gelen kelimedir. Doğru yazımı ah u zar şeklindedir. Örnek: ”Eyvah ne yer, ne yar kaldı/ gönlüm dolu ah u zar kaldı.” Abdülhak Hamit Tarhan.

Gülzar olmak ne demek?

(ﮔﻠﺰﺍﺭ) i. (Fars. gul ve yer bildiren -zār ekiyle gul-zār) Gül bahçesi, gülşen, gülistan: Serv-kāmetler iki yanın alırlar yolun / Reh-i gülzâra döner yolları İstanbul’un (Bâkî’den).

Ateş nasıl yazılır?

Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar ateşe nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK ‘ye göre bu kelimenin doğrusu ataşe mi ateşe mi? ATAŞE NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu’na göre bu kelimenin doğru yazımı ”ataşe” olarak yazılır.

You might be interested:  Lazca Ateş Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Arapça har ne demek?

Har kelimesi, günümüzde daha çok Arapçadaki anlamıyla kullanılmaktadır. Arapçada har, sıcaklık ve ateş anlamına gelmektedir. Bu kelimeden türetilmiş olan hararet kelimesi de hem ısı hem de kızgınlık manasında kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *