Ateş Olsa Cirmi Kadar Yer Yakar Ne Demek?

Ateş olsa cürmüm kadar yer yakar nasıl yazılır?

Cürüm suç, kabahat anlamında. Cirim ise hacim, büyüklük. Onun için karşı tarafı küçümsemek için söylenen ” ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın” ifadesinin doğrusu ” ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın”dır.

Ateş olsa cürmü kadar yer yakar ne demek?

Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın sözü, karşıdakini küçük görmek için kullanılmaktadır. Yani elinde ne kadar imkan olursa olsun kapasiten sınırlıdır şeklinde ifade edilebilir. Bu cümleyi günlük hayatta sıkça duymak mümkündür.

Cürmün ne demek?

1. Suç, kabahat: Allah aşkına beş dakîka beni dinle de cürmüm var ise öldür (Nâmık Kemal). Cezâ kānûnunca yasaklanan şeyi yapmak veya yapılması emredilen şeyi yapmamak sûretiyle işlenen ve cezâyı gerektiren suç: “Bu cürmün karşılığı iki sene hapistir.”

Argoda cürüm ne demek?

cürüm, ağır suç anlamına gelir. dolayısıyla kabahatten daha ağır bir suçtur. ingilizcesi felony’dir.

Cürmü meşhut ne demek?

Suçu işlerken, suçüstü yakalanmak.

Curmuk ne demek?

(Cürüm) Kabahat, kusur. Hata.

Cürüm ve ceza ne demek?

Cürüm yanında cünha ve kabâhat de modern dönemde Türk Ceza Hukuku’nda “suç” mânasında kullanılan kavramlardır. Çağdaş Arapça’da suç terimi umumiyetle cerîme veya cinayet kelimeleriyle ifade edilmektedir. İkinci anlayış ise suçun özü, yani neyi ihlâl ettiği ve niçin yasaklandığı ile meşgul olur.

Cürüm ne demek kökeni?

Arapça crm kökünden gelen curm جرم “suç” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carama جرم “1. eti kemiğinden ayırdı, kemik kırdı, 2. suç işledi” fiilinin masdarıdır.

You might be interested:  Çocuklarda Kusma Ve Öksürük Ve Hafif Ateş E Ne Iyi Gelir?(Çözünme)

Cürüm işleyene ne denir?

Suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir. Hukukî anlamda bir kimsenin suçlu kabul edilebilmesi için suçun o kimse tarafından işlendiğinin hukukî süreçler sonucunda ispatlanması gerekir. Suçlu olabileceği düşünülen kişi “şüpheli”, bir suçlama ile mahkemeye sevk edilen kişi “sanık” sıfatını taşır.

Müstesna oldum ne demek?

Müstesna olmak: Bir bütünün ya da kuralın dışında bulunmak, benzerlerinden üstün olmak, seçkin olmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *