Har Ateş Ne Demek?(Çözünme)

Har ateş ne demek? Har zaten “şiddetli sıcak” anlamında. Bundan dolayı kuvvetli yanan ateş demek.

Alev Harlamak ne demek?

Alevi Harlamak ne demek? 1. Alev alıp yanmaya başlamak: O kadar kuruydu ki Mavro tuttuğu çırayı biraz yaklaştırsa harlayacaktı (Kemal Tâhir).

Ateşe ne demek TDK?

“(I)” Öfke, hırs, hınç. (II) Coşkunluk. (III) Tehlike, felaket.

Ateşin Harlanması ne demek?

EylemDüzenle. [1] Ateşin şiddetlenmesi, birdenbire daha da tutuşmaya başlaması.

Har ne demek Kubbealtı?

1. Alev alıp yanmaya başlamak: O kadar kuruydu ki Mavro tuttuğu çırayı biraz yaklaştırsa harlayacaktı (Kemal Tâhir).

Gülzar olmak ne demek?

(ﮔﻠﺰﺍﺭ) i. (Fars. gul ve yer bildiren -zār ekiyle gul-zār) Gül bahçesi, gülşen, gülistan: Serv-kāmetler iki yanın alırlar yolun / Reh-i gülzâra döner yolları İstanbul’un (Bâkî’den).

Ateş nasıl yazılır?

Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar ateşe nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK ‘ye göre bu kelimenin doğrusu ataşe mi ateşe mi? ATAŞE NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu’na göre bu kelimenin doğru yazımı ”ataşe” olarak yazılır.

Ahuzar ne anlama gelir?

Ahuzar, ah çekmek, ağlamak, sızlanmak gibi anlamlara gelen kelimedir. Doğru yazımı ah u zar şeklindedir. Örnek: ”Eyvah ne yer, ne yar kaldı/ gönlüm dolu ah u zar kaldı.” Abdülhak Hamit Tarhan.

Harlandırmak ne demek?

ateşi güçlendirmek, yakacak ekleyerek veya üfleme/havalandırma yoluyla körüklemek. harı daha harlı hale getirmek.

Şirhar ne demek?

1. Süt emen, henüz sütten kesilmemiş (bebek): Telâş-ı ni’meti kor kadr-i aczi derk eyler / Gören nasîbi dehânında şîrhârların (Nâbî).

You might be interested:  Ateş Solunumu Nasıl Yapılır?(Çözünme)

Har ne demek TDK?

hâr::: (f. s.): 1) hor hakir, aşağı, bayağı. 2) yiyici, yiyen.

Hunharca gülmek ne demek?

Hunharca gülmek, gözünden yaş gelinceye kadar, katıla katıla gülmek ve kahkaha atmak anlamına gelir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *