Gazlı Söndürme Sistemleri Nasıl Çalışır?(Çözünme)

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri, algılayıcı sensörün yangını fark etmesiyle 8 saniye içinde ateşleyiciyi hazırlayarak püskürtme sistemini devreye sokması prensibiyle çalışır. Böylece alevlenmenin başladığı bölge kıvılcımdan yangına dönüşmeden bertaraf edilmiş olur.

Gazlı yangın söndürme sistemi nedir?

Gazlı yangın söndürme sistemleri en temiz sistemlerdendir. Bu söndürme sistemlerinin mantığı, yanıcı madde ile oksijen arasındaki bağı yanmayan gazlar ile kesme şeklinde işler. Su, toz veya köpüklü yangın söndürme sistemlerinden farklı olarak, gazlı söndürme sistemleri, ekipmana zarar vermeden yangınları söndürebilir.

FM 200 gazlı söndürme sistemi nedir?

Halon gazına benzer bir yapıda olan FM 200 gazı; Halon gazı gibi kimyasal değil, fiziksel bir yangın söndürme sistemidir. FM200 yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM200 gazı; havayla oluşturduğu yaklaşık % 7’lik performansla yangın söndürme konusunda en etkili gazdır.

Gazlı Söndürme sistemleri hangi alanların korunmasında tercih edilir?

Sistem özellikle, elektriksel olarak iletken olmayan bir ortamın gerekli olduğu, elektronik sistemlerin acil durumlarda, diğer ajanların temizlenmesinin sorun oluşturduğu ve normalde kapalı olmayan bir alanda talep edilen alanlarda yangınları bastırmak için uygundur.

You might be interested:  Yangın Dolabı Montajı Nasıl Yapılır?

Gazlı söndürme sistemini neden tercih edilir?

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri, korunacak ortamdaki malzemenin kıymetli olduğu, sudan zarar göreceği veya ortamda su ile söndürülemeyecek, su ile yayılabilecek yangın riskleri olması durumlarında tercih edilir.

Gazlı Söndürme sistemleri nelerdir?

Gazlı söndürme sistemleri su, köpük ve tozlu söndürme sistemlerinin etkin olmadığı mekanlar için tercih edilmesi gereken en doğru yangın söndürme sistemleri olup temiz söndürme sistemleri olarak da adlandırılmaktadır.

A tipi yangın nedir?

A sınıfı yangınlar normal olarak kor şeklinde yanan genellikle organik yapıdaki katı madde yangınlarıdır. (Örnek; odun, kömür, kağıt, ot, kumaş vb.) temel özellikleri kor oluşturmalarıdır.

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri Nerelerde Kullanılır?

Bilgi işleme odalarında, panolarda, müzelerde, arşivlerde ve elektronik aksamların çok olduğu veri merkezlerinde, radarlarda kullanılmaktadır. Bu özellikteki uzun süreli çalışan ve ısınan birimlerde oldukça üst düzeyde koruma sağlamaktadır.

FM 200 sistemi nedir?

FM200 Gazlı Söndürme Sistemi sabit nozullar kullanılarak gaz dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir. FM200 gazlı söndürme sisteminde kullanılan gazın adı Heptafluoropropane (HFC 227ea) olup, sistemin tasarımı TS EN 15004-5 standardına göre yapılır.

FM 200 elektriği iletir mi?

FM 200 söndürme sistemi bir gazlı söndürme sistemidir. FM200 yangın söndürme sistemi içerisinde HFC227-ea söndürücü ajan bulunmaktadır. FM 200 söndürme sistemi bir gazlı söndürme sistemidir. FM 200 elektriksel iletkenliği olmayan, temiz, renksiz, çevre dostu ve insanlar için zararsız bir yangın söndürme maddesidir.

Halon gazı nedir?

Halon, yangın söndürmede kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Çoğunlukla metan ya da etandan hazırlanan alifatik hidrokarbonlardaki hidrojen atomlarının birkaçının ya da tümünün flüor, brom, klor ve iyot gibi halojenlerle donatılmasıyla elde edilen halojenürlenmiş alifatik hidrokarbonlar halon olarak adlandırılır.

Hangi yangın türünde söndürücü olarak doğrudan su kullanılmaz?

B Sınıfı Yangın: Sıvı haldeki yanıcı maddelerin yanmasıyla oluşan yangınlardır. Örneğin benzin, alkol tiner gibi maddelerin yanması sonucu oluşan yangınlar B sınıfı olarak tanımlanır. Bu yangınları söndürmek için su kullanılmamalıdır. Kuru kimyevi tozlu veya köpüklü söndürücüler kullanılabilir.

You might be interested:  Itfaiye Eri Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Novec 1230 nedir?

Novec 1230, Montreal protokolünce ozon tabakasına zarar vermesi nedeniyle kullanımı yasaklanan Halon 1301’e alternatif olarak geliştirilmiş renksiz, kokusuz ve elektriksel iletkenliği bulunmayan bir temiz söndürücü gazdır.

Temiz Gazlı Söndürme Maddeleri nelerdir?

Temiz gaz: Elektriksel iletkenliği olmayan, buharlaştıktan sonra atık bırakmayan, uçucu sıvı veya gaz halindeki söndürücü maddedir. Halokarbon gazı: İçeriğinde flor, klor, brom veya iyot elementlerinden bir veya daha fazlasının oluşturduğu organik bileşikler bulunan söndürücü maddedir.

Gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan temiz gaz tanımı ne ifade eder?

Temiz gazlar, yangınları söndürmek için kullanılan, elektriksel olarak iletken olmayan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi bulunmayan gazlardır. Temiz gazlı söndürme sistemleri, hem ortamın sıcaklığını düşürerek hem de ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir.

Hangi Gaz yangın söndürmede kullanılan bir gazdır?

Karbondioksit, renksiz yangın söndürme için uygun olan, kokusuz, elektriksel iletkeni olmayan, bir asal ( inert ) gazdır. Basınç altında sıvı olarak bulunan karbondioksit, atmosfere doğrudan serbest bırakıldığında gaz hale geçerken, katı kuru buz oluşturur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *