Itfaiye Baca Raporu Nasıl Alınır?(Çözüm bulundu)

Raporun alınabilmesinin tek yolu, yetkili bir firmanın adrese gelerek baca temizliğini ve bakımını yapması ve sonrasında raporu düzenlemesidir.

İtfaiye raporu hangi işyerlerinden istenir?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 5. maddesinin (g) bendinde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilirken itfaiye görüşü alınması gereken yerler belirtilmiştir. “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz

İtfaiye baca temizliği yapıyor mu?

(11) Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik onlara da yaptırılabilir.

İtfaiye onayı nasıl alınır?

İtfaiye hizmeti verecek bina, aktif faaliyetlerine başlamak için ihtiyaç duyacağı belgeyi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Önlem Amirliği bürolarına başvurarak alabilirler. Bu merkeze gelerek gerçekleştirecekleri ön kayıt işleminin ardından gerekli olan başvuru formunun doldurulması yeterlidir.

Baca temizliğini kim yapar?

Dayanak 2: 2007/12937 ve değişikliği hakkında 2009/25316 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliği madde 58/11:” baca temizliği mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır.

Itfaiye uygunluk raporunda nelere bakılır?

Yangın Uygunluk Raporu Belgesi Alırken Aranan Genel Kriterler;

 • Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
 • Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.
You might be interested:  Evde Nasıl Yangın Çıkar?(Doğru cevap)

Itfaiye raporu kaç günde çıkar?

İlgili süreçte başvuru yapılmasını takiben ortalama 15 gün içerisinde tetkik gerçekleştirilmekte olup, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün işyerinin gerekli tetkikini sağlayarak yasal cevap verme süresi 30 gündür.

Belediye baca temizler mi?

Veya kombi veya bacalı soba belediye teknik servisinin kombi bacasında soba bacasından ötürü çalışmasında sıkıntı yaratabilecek hususlardan dolayı belediye baca temizleme raporu istenebilmektedir. Bacanızın çekmemesi veya dumanı geri tepmesi durumlarında, Bacanızın tıkalı ve kurum dolmuş olabilir.

Evin bacası nasıl temizlenir?

Baca temizleme yöntemlerinden ilki karbonat. Yanan sobaya bir kaşık karbonat atın ve sobanın bütün kapaklarını kapatın. Bu sayede bacadaki kurumlar borudan ve bacadan dökülecektir. Hava almayan sobanın patlama ihtimali üzerine bu işlemi yapmanız tehlikelidir.

İtfaiye raporu neden alınır?

İtfaiye raporu, yangın raporu olarak da tabir edilen, binaların iskân ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli belgelerden bir tanesidir. Bir işyerinin itfaiye raporu alabilmesi için içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olması gerekmektedir.

İtfaiye raporu için ne gerekiyor?

İTFAİYE YANGIN UYGUNLUK RAPORU İÇİN BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER

 • Yapı kullanma izin belgesi. Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;
 • Numarataj belgesi.
 • İmza sirküleri.
 • Vekaletname.
 • Ticaret Sicil Gazetesi.

Baca Temizleme Yetki Belgesi nasıl alınır?

Başvuruda istenilecek belgeler;

 1. Ekipman Faturaları
 2. Çalışanlara Ait Sgk ve Sabıka Kaydı Belgeleri.
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi.
 4. Vergi Levhası
 5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 6. Araç Ruhsatı ve/veya Araç Kiralama Sözleşmesi.
 7. Borcu Olmadığına Dair Belge (Maliye ve SGK) dan.

Baca temizliği kaç yılda bir yapılır?

Bu nedenle yılda en az bir kez baca temizliğinin gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Katı yakıt bacalar yılda en az 2 kez, restoran ya da otel gibi büyük mutfak sistemlerinin olduğu bacalar ise 3 ile 6 ay arasında profesyonel çalışanlar tarafından temizlenmelidir.

You might be interested:  Yangın Çıkması Için Ne Gerekir?(Doğru cevap)

Baca temizliği ne kadar sürede yapılmalıdır?

ile ısıtılan binaların kalorifer kazanlarının ve bacalarının yılda en az iki defa yetkili şirketlere temizlettirilmesi zorunludur. (2) Sobalarda, odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir temizlenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *