Itfaiye Yangın Raporu Nasıl Alınır?(Soru)

İtfaiye hizmeti verecek bina, aktif faaliyetlerine başlamak için ihtiyaç duyacağı belgeyi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Önlem Amirliği bürolarına başvurarak alabilirler. Bu merkeze gelerek gerçekleştirecekleri ön kayıt işleminin ardından gerekli olan başvuru formunun doldurulması yeterlidir.

Yangın raporunda neler bulunur?

Yangın Uygunluk Raporu Belgesi Alırken Aranan Genel Kriterler;

  • Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
  • Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
  • Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
  • Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.

İtfaiye raporu gerektiren işyerleri nelerdir?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 5. maddesinin (g) bendinde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilirken itfaiye görüşü alınması gereken yerler belirtilmiştir. “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz

Yangın raporu Nedir?

İtfaiye raporu, yangın raporu olarak da tabir edilen, binaların iskân ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli belgelerden bir tanesidir. Bir işyerinin itfaiye raporu alabilmesi için içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olması gerekmektedir.

İtfaiye raporu için ne gerekiyor?

İTFAİYE YANGIN UYGUNLUK RAPORU İÇİN BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER

  • Yapı kullanma izin belgesi. Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;
  • Numarataj belgesi.
  • İmza sirküleri.
  • Vekaletname.
  • Ticaret Sicil Gazetesi.
You might be interested:  Fevzi Çakmak Mareşallik Ünvanı Ne Zaman Verildi?

İtfaiye raporu kimlere verilir?

İtfaiye uygunluk raporu, uygun hizmetleri ağlayabilecek şartlara sahip olan bina işletmelerine verilebilmektedir. Bir itfaiye için eğer yeterli donanım, ekipman ve ekip var ise bu durumda gerekli test ve incelemelerin ardından bina itfaiye raporuna sahip olabilir.

Yangın ruhsatı nedir?

Binaların iskan ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli olan belgelerden biri olan itfaiye uygunluk belgesi (itfaiye raporu), yangın raporu diye tabir edilen aslında yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya itfaiye uygunluk belgesi olan belgedir.

Itfaiye neye bağlıdır?

Belediye itfaiyesi, Türkiye’de belediyelere bağlı olarak yangın söndürme işlemi ve gelişen afetlerde ilk yardım arama-kurtarmadan sorumlu bir kamu kurumudur.

Itfaiye uygunluk belgesi için başvuru nereye yapılır başvuruda istenen gerekli belgeler nelerdir?

İtfaiye raporu başvurusu için yapılacak işin detaylarını, ad, adres ve irtibat telefon numarasının yazılı olduğu dilekçe ve diğer gerekli belgelerle ( Belgeler için tıklayınız) ilçe belediye başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak işletmeler ilçe belediye başkanlığından ya da ruhsat denetim müdürlüğünden başvuru

Itfaiye uygunluk takip sistemi nedir?

Yeni projeyle “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlenmesi sürecinde istenen İtfaiye Uygunluk Raporları ile ilgili iş ve işlemler, İtfaiye ‘ye gelmeden “tamamen elektronik ortamda” yürütülüyor.

Yangın emniyet raporu hangi durumlarda alınır?

Her türlü tesis ve işletmeye, açılış izni öncesinde, ilgili mevzuatı emrince, yangın güvenliği (itfaiye) raporu verilmesi ile yeni inşaa edilen tesis ve işletmelere, inşaatı sırasında veya sonunda yangın güvenliği uygunluk görüşü verilmesi(Noksanlık bulunması durumunda ” Yangın Emniyet Denetim Hizmeti” ekinde düzenlenen

Yangın tespiti nasıl yapılır?

Yangın olay yeri incelemesinde(patlama, yangın,) genelde dışarıdan içeriye doğru inceleme yöntemi uygulanır. Geniş, yakın, merkez alan ve özellikle dış alan hemen incelenmelidir; bu alan bozulmaya açıktır. olay yerinin konumuna göre olay yeri inceleme yöntemi kullanılır.

You might be interested:  Fevzi Çakmak Mahallesi Nerede?(En iyi çözüm)

Itfaiye raporu nasıl alınır Konya?

Bina itfaiye raporunun düzenlenmesi için kişinin kendi adına veya şirket adına başvuru niteliği taşıyan bir dilekçe doldurması gerekir. Dilekçeyle istenen raporun düzenlenmesi için belediyelerin Fen İşleri Müdürlüğündeki uzmanların ve personelin binayı iç ve dış cephelerden incelemesi gerekir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *