Yangın Pompası Hesabı Nasıl Yapılır?(Çözünme)

Yangın Pompası nasıl olmalı?

Yangın pompaları, nominal akış ve basınç kapasitelerine göre seçilmelidir. Örneğimizde, gerekli akış 295 gpm’dir. Yangın pompalarının nominal akışlarının %150’sinde çalışması gerekir. Bu nedenle, akış talebine göre derecelendirilmiş bir pompa seçilmesine gerek yoktur; bu aşırı büyük bir pompa ile sonuçlanır.

Yangın Dolabı kaç barda çalışır?

Oda hidrant olup basıncı da 7 bardır. Boru uzunluğuna göre basınç kaybı hesaplanır. Splikler gibi daha düşük basınç gerektiren sistemlerde yüksek basınçtan ötürü basınç düşürücü kullanılmalıdır. Not: Yatay borularda her 100 metrede, dikey borularda ise her 10 metrede 1 bar basınç kaybı oluşur.

Hidrolik hesap nasıl yapılır?

Hidrolik Sistem Hesabı aşağıdaki formüller yarımıyla yapılır.

  1. Piston Bölümü Alanı: A1 = π x D² / 4.
  2. Piston Kolu Bölüm Alanı: A2 = π x (D²-d²) / 4.
  3. Strok Hızı: V = h / t.
  4. Kuvvet: F = p x A.
  5. Gerekli Debi: Q = A x V x 3 / 50.
  6. Tahrik Gücü: P = p x Q / (600 x ų ) Hidrolik Sistem Hesabı Tanımları F = Kuvvet (daN)

Jokey pompa nasıl seçilir?

Jokey Pompaları Yangın söndürme sisteminde olabilecek bir kaçağı hissedip, devreye girerek 10 dakika mertebelerinden bir süre içinde sistem basıncını istenen düzeye getirebilecek kapasitede seçilmelidir. Anma debisinin %1’i debide (min. 1 GPM), anma basıncının %10 fazlası basınçta seçilir.

Yangın Pompası nasıl devreye girer?

Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan yangın pompaları, bir kontrol panosu tarafından kumanda edilir. Yangın söndürme tesisatındaki sistem basıncı, yangın pompasına ait basınç şalterinden ayarlanan değerin altına düşerse yangın pompası otomatik olarak devreye girer.

You might be interested:  Fevzi Çakmak Nasıl Öldü?(EN iyi 5 ipucu)

Yangın Pompası kaç bar olmalı?

Pompalar tabloda belirtilen anma debilerinde ve minumum pompa basıncı 40 psi (276 kPa= 2.76 Bar ) olmalıdır. Pompa test edildiği anma debisinin %150’sinde ürettiği basınç anma basıncının %65’inden az olmamalıdır.

Yangın Dolabı kaç tane olmalı?

Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Açıklama: Bir katta 2 adet yangın dolabı varsa araları 30 mt yi geçemez.

Yangın Dolabı yerden yüksekliği kaç olmalı?

Yangın dolaplarının kullanım alanlarına göre çeşitlilik ve farklılık göstermektedir. Yangın dolap çeşitler; Sıva altı makaralı tip yangın dolabı, sıva üstü makaralı tip yangın dolabı, sulu yangın dolabı, köpüklü yangın dolabı, bina içi makaralı camlı yangın dolabı ve bina dışı makaralı camlı yangın dolabı bunlardan

Yangın Dolabı basıncı ne olmalı?

5) İtfaiye bağlantısı olmayan yuvarlak hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 1/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Basıncın 700 kPa’ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır.

Hidrolik hesap ne demek?

Hidrolik hesaplarda, sistemin bir bölümü suyun en zor ulaşacağı alan kritik alan olarak tanımlanır. Bu alan içinde yer alan tüm sprinklerden aynı anda su boşalacağı simülasyonu ile beklenen en kötü durum yaratılır. Hidrolik hesaplar en kritik alan için ihtiyaç duyulan boru çapını belirler.

Sprinkler k faktörü nedir?

Sprinkler K faktörü, sprinkler başlıktan boşaltılacak suyun akış hızı ve basıncı hesaplamak için kullanılan bir değerdir.

Jokey pompa nedir ne işe yarar?

Yangın pompa sistemlerinde kullanılan ve ana yangın pompasının gereksiz yere çalışmasını önlemek için ana pompadan önce devreye giren yardımcı pompadır. Jokey pompanın görevi, sistemi basınç altında tutmak, kayıp-kaçakları ve basınç düşmesini tolere etmektir.

You might be interested:  Yangın Dolabı Nereye Konur?(Çözülmüş)

Itfaiye araçlarının pompa sistemleri nasıl çalışır?

Yangın söndürme tesisatındaki sistem basıncı, yangın pompasına ait basınç şalterinden ayarlanan değerin altına düştüğünde pompa otomatik olarak çalışır. Basınç şalterinden gelen sinyal bilgisi kontrol panosuna iletilir.

Joker pompa nedir?

joker yangın pompası:Jokey pompası yangın sistemine bağlı asıl pompalardan daha düşük debili, basıncı daha yüksek 1-5m3/h kapasiteli pompadır. Amacı yangın boru hattındaki küçük basınç kayıplarını önlemek ve yangın pompalarının amacı dışındaki küçük kapasitedeki kullanılmalarını önlemektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *